School of Innovative Medicine ✦ School of Innovative Medicine ✦ School of Innovative Medicine ✦ School of Innovative Medicine ✦ School of Innovative Medicine ✦ School of Innovative Medicine ✦ School of Innovative Medicine ✦ School of Innovative Medicine ✦ School of Innovative Medicine ✦ School of Innovative Medicine ✦

Правила та умови

Дана оферта адресована фізичним особам (далі – «Замовник») і є публічною пропозицією компанії ТОВ «Школа інноваційної медицини» укласти договір на наступних умовах:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов’язується надати інформаційно-консультаційні послуги (далі – «Продукти» / «послуги»), обрані Замовником, а Замовник зобов’язується оплатити їх вартість Виконавцю.

1.2. У контексті даного Договору Продуктами є організація і проведення інформаційних заходів , захищеним законодавством України в сфері інтелектуальної власності. План тренінгу може коригуватися Виконавцем в залежності від попередньої підготовки учасників, цілей і завдань.

  1. ЦІНА продукту. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Ціна Продукту становить ціну обраної послуги, яка вказана на сайті.

2.2. Виконавець може в односторонньому порядку змінити ціну Продукту до моменту його оплати Замовником, шляхом публікації нової ціни на сайті.

2.3. Замовник здійснює оплату обраного Продукту шляхом 100% передоплати в термін, зазначений на сайті і / або в направленому Виконавцем Замовнику на його замовлення рахунку. В окремих випадках на сайті Виконавця може бути запропонований інший порядок здійснення оплати Продукту (відстрочка, розстрочка і т.д.).

2.4. Замовник повідомляє Виконавця про досконалої оплаті, повідомивши дані, необхідні для ідентифікації платежу, шляхом, зазначеним в інструкції до скоєння платежу.

2.4. Розрахунок між Сторонами здійснюється в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, зазначений в направленому Замовнику на його замовлення рахунку або іншим зручним Замовникові шляхом з наданих можливостей, зазначених на сайті.

2.5. Продукт вважається оплаченим з дати зарахування відповідної суми на банківський рахунок Виконавця в обумовлений термін.

2.6. Оплата Замовником Продукту є укладенням цього Договору (акцепт оферти).

2.7. Повернення сплачених Замовником грошових коштів, в разі розірвання або припинення терміну дії цього Договору або неотримання Замовником сплаченого Продукту в зв’язку з неповною оплатою, не проводиться. Справжнє умова залишається в силі і діє також після розірвання або припинення Договору.

2.8. Витрати, в тому числі банківська комісія, по перерахуванню Замовником грошових коштів за даним Договором покладається на Замовника.

  1. ПОРЯДОК НАДАННЯ продукту

3.1. У разі повної згоди з усіма умовами даного Договору Замовник реєструється для отримання продукту на сайті, заповнюючи усі обов’язкові поля бланка замовлення.

3.2. На підтвердження прийняття замовлення Виконавець направляє Замовнику рахунок на оплату обраного Замовником Продукту електронним чи іншим способом. Замовник, в свою чергу, оплачує Продукт одним їх запропонованих методів і обов’язково повідомляє про оплату шляхом, який обумовлений в рахунку на оплату товару.

3.3. Договір вважається укладеним з дати оплати (часткової оплати при розстрочці) Продукту в порядку, визначеному в п. 2 даного Договору або отримання Продукту, в залежності від того, що настане раніше.

3.4. Для отримання Продукту за допомогою електронної пошти, а також за участю в on-line тренінгу, Замовник зобов’язаний забезпечити технічні можливості і умови для прийому інформації від Виконавця (доступ в мережу Інтернет, технічно необхідну мінімальну швидкість передачі даних і т.д.), відповідно з умовами даного Договору, Правил та інструкцій Виконавця (п. 1.2. Договору).

3.5. Розклад проведення тренінгів може змінюватися в односторонньому порядку з боку Виконавця. Інформування Замовника про додаткові умови тренінгу і / або змін до порядку його проведення здійснюється шляхом розміщення відповідної інформації на сайті і / або в закритій групі на Facebook і / або за допомогою засобів зв’язку (e-mail, Skype, телефон), які були вказані Замовником при оформленні замовлення (реєстрації).

3.6. При проведенні онлайн-конференції (вебінару) зареєстрований учасник повинен пройти онлайн-тестування для отримання сертифікату БПР та вірно відповісти на 70% з поставлених питань. Посилання на онлайн-тест повинен надати Виконавець у день або під час заходу шляхом розміщення відповідної інформації на сайті і / або в закритій групі на Facebook, на YouTube каналі (під час трансляції) і / або за допомогою засобів зв’язку (e-mail, Skype, телефон), які були вказані Замовником при оформленні замовлення (реєстрації).

School of Innovative Medicine © 2019
Розробка сайту: Sailstudio.com