School of Innovative Medicine ✦ School of Innovative Medicine ✦ School of Innovative Medicine ✦ School of Innovative Medicine ✦ School of Innovative Medicine ✦ School of Innovative Medicine ✦ School of Innovative Medicine ✦ School of Innovative Medicine ✦ School of Innovative Medicine ✦ School of Innovative Medicine ✦

3-4.03.21 Постковідний синдром: новий мультидисциплінарний виклик

Безкоштовна участь

Кому буде цікаво?

Сімейні лікарі, ендокринологи, кардіологи, гастроентерологи, неврологи, інфекціоністи, анестезіологи та хірурги

Коли?

03.03 14:00 – 21:00
04.03 14:00 – 21:00

Сертифікація:

Сертифікація: 7 балів

Коли я отримаю посилання на   трансляцію?

У день заходу адміністрація сайту надішле на вашу пошту посилання на онлайн-трансляцію (може потрапити у спам, дивіться уважно!).

Наукові організатори:

Спікери:

Тодуров
Борис
Михайлович
Тодуров
Іван
Михайлович
Голубовська
Ольга
Анатоліївна
Дубров
Сергій
Олександрович
Чабан
Олег
Созонтович
Жердьова
Надія
Миколаївна
Перехрестенко
Олександр
Васильович
Пінський
Леонід
Леонідович
Бака
Олена
Михайлівна
Колесник
Павло
Олегович
Горбачова
Віра
Вікторівна

Руслан
Совершенний
Залізна
Юлія
Іванівна
Няньковська
Олена
Сергіївна
Мяловицька
Олена
Анатоліївна
Височина
Ірина
Леонідівна
Дзюблик
Ярослав
Олександрович
Островський
Микола
Миколайович
Назар
Олег
Володимирович
Сова
Сергій
Геннадійович
Єгудіна
Єлизавета
Давидівна
Карасьова
Галина
Анатоліївна
Осовська
Наталія
Юріївна
Слободін
Тетяна
Миколаївна

Реєстрацію закінчено

Категорія: Позначка: spiker1:   Спікери: spiker2:   Тодуров <br>Борис <br>Михайлович spiker2_img:   http://www.sim-ukraine.com/wp-content/uploads/2021/02/todurovb.jpg spiker3:   Тодуров <br>Іван <br>Михайлович spiker3_img:   http://www.sim-ukraine.com/wp-content/uploads/2021/02/todurovi.jpg spiker4:   Голубовська <br>Ольга <br>Анатоліївна spiker4_img:   http://www.sim-ukraine.com/wp-content/uploads/2021/02/golubovska.jpg spiker5:   Дубров <br>Сергій <br>Олександрович spiker5_img:   http://www.sim-ukraine.com/wp-content/uploads/2021/02/dubov.jpg spiker6:   Чабан <br>Олег <br>Созонтович spiker6_img:   http://www.sim-ukraine.com/wp-content/uploads/2020/09/chaban.jpg spiker7:   Жердьова <br>Надія <br>Миколаївна spiker7_img:   http://www.sim-ukraine.com/wp-content/uploads/2020/05/gerdowa.jpg spiker8:   Перехрестенко <br>Олександр <br>Васильович spiker8_img:   http://www.sim-ukraine.com/wp-content/uploads/2020/05/perehrestenko.jpg spiker9:   Пінський <br>Леонід <br>Леонідович spiker9_img:   http://www.sim-ukraine.com/wp-content/uploads/2020/11/pinskiy.jpg spiker10:   Бака <br>Олена <br>Михайлівна spiker10_img:   http://www.sim-ukraine.com/wp-content/uploads/2020/06/baka-1.jpg spiker11:   Колесник <br>Павло <br>Олегович spiker11_img:   http://www.sim-ukraine.com/wp-content/uploads/2020/09/kolesnik.jpg spiker12:   Горбачова <br>Віра <br>Вікторівна spiker12_img:   http://www.sim-ukraine.com/wp-content/uploads/2020/08/gorbacheva.jpg spiker13:   <br>Руслан <br>Совершенний spiker13_img:   http://www.sim-ukraine.com/wp-content/uploads/2021/01/sovershenniy.jpg spiker14:   Залізна <br>Юлія <br>Іванівна spiker14_img:   http://www.sim-ukraine.com/wp-content/uploads/2020/06/zalizna2.jpg spiker15:   Няньковська <br>Олена <br>Сергіївна spiker15_img:   http://www.sim-ukraine.com/wp-content/uploads/2021/02/nankova.jpg spiker16:   Мяловицька <br>Олена <br>Анатоліївна spiker16_img:   http://www.sim-ukraine.com/wp-content/uploads/2021/02/malovicka.jpg spiker17:   Височина <br>Ірина <br>Леонідівна spiker17_img:   http://www.sim-ukraine.com/wp-content/uploads/2021/02/visochina.jpg spiker18:   Дзюблик <br>Ярослав <br>Олександрович spiker18_img:   http://www.sim-ukraine.com/wp-content/uploads/2021/02/dzublik.jpg spiker19:   Островський <br>Микола <br>Миколайович spiker19_img:   http://www.sim-ukraine.com/wp-content/uploads/2021/02/ostrovskiy.jpg spiker20:   Назар <br>Олег <br>Володимирович spiker20_img:   http://www.sim-ukraine.com/wp-content/uploads/2021/02/nazar.jpg spiker21:   Сова <br>Сергій <br>Геннадійович spiker21_img:   http://www.sim-ukraine.com/wp-content/uploads/2021/02/sova.jpg spiker22:   Єгудіна <br>Єлизавета <br>Давидівна spiker22_img:   http://www.sim-ukraine.com/wp-content/uploads/2021/02/egudina.jpg spiker23:   Карасьова <br>Галина <br>Анатоліївна spiker23_img:   http://www.sim-ukraine.com/wp-content/uploads/2021/02/karasova.jpg spiker24:   Осовська <br>Наталія <br>Юріївна spiker24_img:   http://www.sim-ukraine.com/wp-content/uploads/2021/02/osovska.jpg spiker25:   Слободін <br>Тетяна <br>Миколаївна spiker25_img:   http://www.sim-ukraine.com/wp-content/uploads/2021/02/slobodin.jpg spiker26:   spiker26_img:   spiker27:   spiker27_img:   spiker28:   spiker28_img:   spiker29:   spiker29_img:   spiker30:   spiker30_img:  

3.03.2021

14:00 – 14:10 Вступне слово

Тодуров Іван Михайлович, директор та завідувач відділу ендокринної та метаболічної хірургії ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», президент ГО «Українська Асоціація метаболічної медицини», д.мед.н., професор

14:10 – 14:40 «Постковідні стани: термінологія, клініка, стратегії лікування»

Голубовська Ольга Анатоліївна, д.мед.н., професор, зав. кафедри інфекційних захворювань НМУ імені А.А. Богомольця

14:40 – 15:10 «Залучення серцево-судинної системи у постковідний синдром»

Горбачова Віра Вікторівна, завідувач діагностичним відділом ЦІМТ, к.м.н.

15:10 – 15:40 «Вплив терапії COVID-19 на стан печінки. Довготривалі наслідки»

Бака Олена Михайлівна. завідувач гастроентерологічного відділення, науковий співробітник ДНУ ЦІМТ НАН України, Заслужений лікар України

15:40 – 16:10 «Ураження серця та нервової системи при COVID-19: місце метаболічної терапії ?»

Осовська Наталія Юріївна,  д.м.н., професор -Вінницький Національний Медичний Університет ім. М.І. Пірогова

16:10 – 16:40 «Цукровий діабет 2 типу та COVID. Місце і ДПП4»

Жердьова Надія Миколаївна, д.мед.н., Професор кафедри діабетології НМАПО ,завідувач відділу діагностики та лікування метаболічних захворювань ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій Національної академії наук України»

16:40 – 17:10 «Коморбідний пацієнт в епоху COVID-19: погляд гастроентеролога»

Карасьова Галина Анатоліївна, Білорусь к.м.н., доцент кафедри гастроентерології и нутріціології ГУО «Білоруська медична академія послядипломної освіти»

17:10 – 17:40 «Реабілітація хворих з хронічною патологією печінки, які перенесли COVID-19»

Пінський Леонід Леонідович, заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., професор кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ

17:40 – 18:10 «Метаболічна хірургія в епоху COVID-19: оперувати не можна відмовити»

Перехрестенко Олександр Васильович, заступник директора з наукової роботи, провідний науковий співробітник відділу ендокринної та метаболічної хірургії ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», д.мед.н.

18:10 – 18:40 «Ураження легень при COVID-19: точка зору пульмонолога

Дзюблик Ярослав Олександрович, доктор медичних наук, провідний науковий співробітник ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України»

18:40 – 19:10 «Запалення як причина кашлю та розвитку ускладнень. Можливості інноваційних муколітиків»

Островський Микола Миколайович, Заслужений діяч науки і техніки України, д.м.н., професор, завідувач кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб
Івано-Франківський національний медичний університет

19:10 – 19:50 «Неврологічні прояви COVID-19»

Сова Сергій Геннадійович, доктор мед. наук, професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 Київського медичного університету імені О.О. Богомольця

19:50 – 20:20 «Кардіологічний пацієнт в епоху COVID-19 »

Залізна Юлія Іванівна, кардіолог, к.мед.н. Київський обласний кардіологічний диспансер

20:20 – 20:50 «Роль мікробіоти при постковідному синдромі»

Назар Олег Володимирович, Кандидат медичних наук, доцент кафедри клінічної, лабораторної імунології та алергології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

20:50 – 21:00 Фінальна дискусія

4.03. 2021

14:00 – 14:30 «Інтенсивна терапія та реабілітація пацієнтів з постковідним синдромом»

Дубров Сергій Олександрович, Президент Асоціації анестезіологів України, професор, головний спеціаліст МОЗ за фахом “Анестезіологія”.

14:30 – 15:00 « Лікування тромбоемболії легеневої артерії »

Тодуров Борис Михайлович, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, член-кореспондент Національної академії медичних наук України, директор Інституту серця МОЗ України

15:00 – 15:30 «Постковідний синдром. Погляд на проблему очима гастроентеролога»

Бака Олена Михайлівна, Завідувач гастроентерологічного відділення, науковий співробітник ДНУ ЦІМТ НАН України

15:30 – 16:00 «Когнітивні порушення у хворих на цукровий діабет 2 типу в пре- та постковідний період»

Жердьова Надія Миколаївна, Д.мед.н., Професор кафедри діабетології НМАПО ,завідувач відділу діагностики та лікування метаболічних захворювань ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій Національної академії наук України»

16:00 – 16:30 «Лабораторна верифікація патології печінки у хворих, які перенесли COVID-19»

Пінський Леонід Леонідович, заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., професор кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ

16:30 – 17:00 «В фокусі пацієнт з психоемоційними розладами та його оточення – як діяти в умовах COVID-19»

Височина Ірина Леонідівна, професор, д.мед.н., Зав. кафедри сімейної медицини ФПО ДЗ «Дніпропетровська Медична Академія»

17:00 – 17:30 «Постковідна психіатрія»

Чабан Олег Созонтович, Завідувач кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії медико-психологічного факультету Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця. Доктор медичних наук. Академік Академії Наук Вищої Освіти України.

17:30 – 18:00 “Менеджмент постковідних ревматичних маніфестацій”

Єгудіна Єлизавета Давидівна, Ревматолог, д-р мед. наук, професор

18:00 – 18:30 «Життя після COVID-19: чи є місце профілактиці?»

Колесник Павло Олегович, Зав. кафедри сімейної медицини та амбулаторної допомоги, доцент, к.мед.н., медичний ф-т №2 Директор навчально-тренінгового Центру сімейної медицини та долікарської допомоги Ужгородський Національний Університет

18:30 – 19:00 «Неврологічні аспекти перенесеного COVID-19»

Слободін Тетяна Миколаїв, Д.мед.н., професор. Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

19:00 – 19:30 «Антиішемічна активність антигіпертензивного лікування»

Осовська Наталія Юріївна, д.м.н., професор -Вінницький Національний Медичний Університет ім. М.І. Пірогова

19:30 – 19:45 «Роль мікробіому кишківника при COVID-19»

Няньковська Олена Сергіївна, Професор кафедри педіатрії та неонатології ФПДО Львівський національний медичний університет

19:45 – 20:15 «Особливості неврологічної клінічної патології асоційованої з COVID-19»

Мяловицька Олена Анатоліївна, Д.мед.н., професор

20:15- 20:45 Руслан Совершенний

Медичний адвокат Керуючий партнер Юридичної фірми STATUS

20:45 – 21:10 Фінальна дискусія

School of Innovative Medicine © 2019