School of Innovative Medicine ✦ School of Innovative Medicine ✦ School of Innovative Medicine ✦ School of Innovative Medicine ✦ School of Innovative Medicine ✦ School of Innovative Medicine ✦ School of Innovative Medicine ✦ School of Innovative Medicine ✦ School of Innovative Medicine ✦ School of Innovative Medicine ✦

03.06.21 Основи артроскопічної хірургії колінного суглобу

Вартість участі: 22 499 

Кому буде цікаво?

Ортопеди-травматологи

Коли?

03.06 8:00 – 17:00

Сертифікація:

Сертифікація: 10 балів

Наукові організатори:

 

Спікери:

Зазірний
Ігор
Михайлович
Коструб
Олександр
Олексійович
Блонський
Роман
Іванович
Новіков
Володимир
Володимирович
Скобенко
Євгеній
Олександрович
Скібінський
Дмитро
Ігорович

Реєстрацію закінчено

Категорія: spiker1:   Спікери: spiker2:   Зазірний <br>Ігор <br>Михайлович spiker2_img:   http://www.sim-ukraine.com/wp-content/uploads/2020/11/zazirniy.jpg spiker3:   Коструб <br>Олександр <br>Олексійович spiker3_img:   http://www.sim-ukraine.com/wp-content/uploads/2020/11/kostrub.jpg spiker4:   Блонський <br>Роман <br>Іванович spiker4_img:   http://www.sim-ukraine.com/wp-content/uploads/2021/02/bolonskiy.jpg spiker5:   Новіков <br>Володимир <br>Володимирович spiker5_img:   http://www.sim-ukraine.com/wp-content/uploads/2020/11/novikov.jpg spiker6:   Скобенко <br>Євгеній <br>Олександрович spiker6_img:   http://www.sim-ukraine.com/wp-content/uploads/2021/01/skobenko.jpg spiker7:   Скібінський <br>Дмитро <br>Ігорович spiker7_img:   http://www.sim-ukraine.com/wp-content/uploads/2021/02/skibinskiy.jpg spiker8:   spiker8_img:   spiker9:   spiker9_img:   spiker10:   spiker10_img:   spiker11:   spiker11_img:   spiker12:   spiker12_img:   spiker13:   spiker13_img:   spiker14:   spiker14_img:   spiker15:   spiker15_img:   spiker16:   spiker16_img:   spiker17:   spiker17_img:   spiker18:   spiker18_img:   spiker19:   spiker19_img:   spiker20:   spiker20_img:   spiker21:   spiker21_img:   spiker22:   spiker22_img:   spiker23:   spiker23_img:   spiker24:   spiker24_img:   spiker25:   spiker25_img:   spiker26:   spiker26_img:   spiker27:   spiker27_img:   spiker28:   spiker28_img:   spiker29:   spiker29_img:   spiker30:   spiker30_img:   trhref:  

Опис курсу

Даний курс розроблений для хірургів, чий професійний інтерес і спеціалізація належить до артроскопії колінного суглобу, але у яких поки немає великого досвіду виконання аналогічних операцій. Тривалість курсу один день. Протягом цього періоду учасникам буде запропонована теоретична програма: лекції, обговорення різних клінічних випадків, а також можливість відпрацювання практичні навичок на біоматеріалі.

В результаті проходження даного курсу учасники оволодіють теоретичними знаннями, а також базовими навичками, необхідними для самостійного проведення діагностичної артроскопії колінного суглобу, а також мінімального обсягу реконструктивних втручань. Від учасників вітається інтерактивна робота і заохочуються дискусії з викладачами (можливість привезти рентгенівські знімки власних пацієнтів та інші матеріали клінічних випадків для обговорення їх з досвідченим хірургом).

Будемо раді бачити Вас на нашому заході!

 

Лектор
Проф. Коструб О. О. Президент української асоціації спортивної травматології, хірургії колінного суглоба та артроскопії, Завідувач відділенням Спортивної та балетної травми інституту травматології та ортопедії АМН України м. Київ
Проф. Зазірний І. М. Завідувач Центром ортопедії, травматології та спортивної медицини Клінічної лікарні «Феофанія», м Київ
Проф. Блонський Р. І. Д.м.н., старший науковий співробітник відділення Спортивної та балетної травми інституту травматології та ортопедії АМН України м. Київ
К.м.н. Скобенко Є. О. К.м.н, Завідувач відділом відновлювальної та реконструктивної ортопедії та реабілітації ДНУ ЦІМТ НАНУ м. Київ
Др. Новіков В. В. Старший ординатор відділення травматології та ортопедії міської клінічної лікарні № 7 м. Київ
Др. Скібінський Д. І. Старший науковий співробітник Інституту травматологїї та ортопедії АМН України м. Донецьк Лікар медичної служби ФК «Шахтар»

 

Вимоги до делегатів:

  • Мінімальні вимоги: Лікарі кваліфікаційної категорії Ортопед – травматолог з досвідом виконання оперативних втручань не менше 2 років.
  • В тому числі ті, які виконують не менше 5 – 10 артроскопічних процедур на рік самостійно або виконують асистенцію при операціях артроскопії колінного суглобу.
  • В тому числі ті, які самостійно виконують діагностичну артроскопію, резекцію менісків та відновлення ПХЗ.
  • Практикуючі лікарі – початківці – спеціалісти з з артроскопічної хірургії колінного суглобу, зацікавлені у вдосконаленні на поглибленні своїх знань та навичок.

МОВА курсу: українська, російська

 

Програма

  1. 06. 2021
Час Тема Лектор
Сесія 1 ВСТУПНА ЧАСТИНА
8:05 – 8:15 Привітання та вступне слово від організаторів та лекторів Проф. Зазірний І.М.
Проф. Коструб О.О.
8:15 – 8:25 Артроскопія: вчора, сьогодні, завтра Проф. Коструб О.О.
8:25 – 8:35 Цілі та зміст курсу Проф. Зазірний І.М.
8:35 – 8:45 Підготовка операційної для проведення артроскопії колінного суглобу. Обладнання, інструментарій, допоміжні засоби Др. Скібінський Д.І.
8:45 – 9:00 Показання до артроскопії колінного суглоба Др. Скобенко Є.О.
9:00 – 9:30 Кава брейк
  Сесія 2 АЛГОРИТМ ОБСТЕЖЕННЯ ПАЦІЄНТА  
9:30 – 9:50 Алгоритм обстеження хворого при пошкодженнях зв’язково – суглобового апарату колінного суглобу, Алгоритм обстеження під наркозом Проф. Блонський Р.І.
9:50 – 10:00 Демонстрація хірургічної укладки при операції артроскопії колінного суглобу. Проф. Блонський Р.І.
10:00 – 10:10 Установка порталів, артроскопічна анатомія & діагностична артроскопія колінного суглобу Проф. Блонський Р.І.
10:10 – 10:20 Видалення вільних кістково хрящових тіл колінного суглобу Синовектомія Проф. Блонський Р.І.
10:20 – 10:30 Кава брейк Підготовка до практичної частини
10:30 – 12:00 Практична частина  1  
12:00 – 12:40 Установка порталів, артроскопічна анатомія & діагностична артроскопія колінного суглобу Всі
Видалення вільних тіл Всі
Синовектомія Всі
Дискусія Всі
Ланч
Сесія 3 ВІДНОВЛЕННЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ
12:40 – 12:50 Анатомія та функція менісків. Класифікація пошкоджень менісків Др Новіков В.В.
12:50 – 13:00 Клінічне обстеження хворого з пошкодженням менісків Др Новіков В.В.
13:00 – 13:10 Принципи резекції та відновлення менісків. В яких випадках доцільна резекція? відновлення? Др Новіков В.В.
13:10 – 13:20 Техніки відновлення розривів меніску: all – inside, inside out, outside–in. Короткий огляд. Др Новіков В.В.
13:20 – 13:30 Артроскопічна анатомія та функція ПХЗ Др Скібінський Д.І.
13:30 – 13:40 Клінічне обстеження хворого, показання до відновлення ПХЗ Др Скібінський Д.І.
13:40 – 13:50 Типи трансплантатів для відновлення ПХЗ: ST, BTB, quadriceps. Особливості та покази до застосування. Техніки забору та підготовки трансплантатів. Відеодемонстрація Др. Скобенко Є.О.
13:50 – 14:00 Техніки операцій з відновлення ПХЗ: transtibial, anatomical, outside – in та all – inside. Переваги та недоліки Др. Скобенко Є.О.
14:00 – 14:10 Післеопераційна реабілітація після відновлення ПХЗ Др Скібінський Д.І.
14:10 – 14:30 Кава брейк
14:30 – 17:30 Практична частина  2  
Резекція та відновлення розривів менісків Всі
Забір трансплантату Всі
Відновлення ПХЗ Всі

 

Time Topic Lecturer
Session  1  INTRODUCTION
8:05 – 8:15 Welcome & Introduction to the Participants and the Faculties Prof Zazirny
Prof Kostrub
8:15 – 8:25 Arthroscopy: Yesterday, Today, Tomorrow Prof Kostrub
8:25 – 8:35 Outline of the course Prof Zazirny
8:35 – 8:45 Operating Room Setup for Knee Arthroscopic Procedures Dr Skibinskiy
8:45 – 9:00 Indications for Knee Arthroscopy Dr Skobenko
9:00 – 9:30 Coffee break
Session  2  KNEE EXAM
9:30 – 9:50 Examination under anesthesia Dr Blonskyi
9:50 – 10:00 Patient positioning and draping demonstration Dr Blonskyi
10:00 – 10:10 Portal placement, Arthroscopic Anatomy & Diagnostic Knee Arthroscopy Dr Blonskyi
10:10 – 10:20 Removal of loose body Synovectomy Dr Blonskyi
10:20 – 10:30 Coffee Preparation to the practical part
10:30 – 12:00 Practical part 1
Portal placement, Arthroscopic Anatomy & Diagnostic Knee Arthroscopy All
Removal of loose body All
Synovectomy All
Discussion All
12:00 – 12:40 LUNCH
12:40 – 14:00 Session  3  KNEE REPAIR
12:40 – 12:50 Anatomy and function of menisci. Classification of meniscus tears. Dr Novikov
12:50 – 13:00 Clinical examination of a patient with the meniscal tears. Dr Novikov
13:00 – 13:10 Principles of resection and restoration of menisci. When to restore? When to resect? Dr Novikov
13:10 – 13:20 Techniques for meniscal repair: all – inside, inside out, outside – in.  A brief overview. Dr Novikov
13:20 – 13:30 Arthroscopic anatomy and function of ACL Dr Skibinskiy
13:30 – 13:40 Clinical examination, indication for ACL repair Dr Skibinskiy
13:40 – 13:50 Patient positioning and portal placement Dr Skobenko
13:50 – 14:00 Types of grafts for ACL repair:  ST, BTB, quadriceps. Features and benefits, indications for use. Techniques of graft collection and preparation. Video demonstration Dr Skobenko
14:00 – 14:10 Techniques of ACL repair: transtibial, anatomical, outside – in and all – inside. Pros and cons of each technique Dr Skobenko
14:10 – 14:30 Coffee break

 

14:30 – 17:30 Practical part 2
Meniscal repair All
Graft collection All
ACL reconstruction All

 

Додаткова інформація

Тип реєстрації

Платна участь

School of Innovative Medicine © 2019